<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=187351755129281&ev=PageView&noscript=1"/>
0,00 zł
Bądź na bieżąco!
Zaloguj się
Sobota 4 kwietnia 2020

Zwroty i reklamacje

 

 

 

  miejscowość, data
 

imię i nazwisko konsumenta
adres konsumenta

Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Yo4u Damian Walaszek
Aleja Armii Krajowej 4a/108
35-307 Rzeszów

  
 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………….………....................................................……………………..……
 • umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………..…………………………………………….………………………………
 • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)………….…………………………………………………..

Data zawarci umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….

 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta

  

*niepotrzebne skreślić


 

miejscowość, data

 

imię i nazwisko konsumenta
adres konsumenta

 

Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Yo4u Damian Walaszek

Aleja Armii Krajowej 4a/108
35-307Rzeszów

 

Reklamacja towaru

 

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………… towar jest wadliwy.
Wada polega na ……………………...…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1kc)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….. (słownie: ………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 kc )
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………...………….* (art. 560 § 1kc )

 •  

 

 

……………………………………
Podpis konsumenta

  
 

*niepotrzebne skreślić
   miejscowość, data

 

imię i nazwisko konsumenta
adres konsumenta

 

Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Yo4u Damian Walaszek
Aleja Armii Krajowej 4a/108
35-307 Rzeszów

  
 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

 • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………….………....................................................……………………..……
 • umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………..…………………………………………….………………………………
 • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)………….…………………………………………………..

Data zawarci umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….

  
 

 

……………………………………
Podpis konsumenta

 

 

*niepotrzebne skreślić


 

miejscowość, data

 

imię i nazwisko konsumenta
adres konsumenta


Damian Walaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Yo4u Damian Walaszek
Plac Wolności 2 lok. 206
35-073 Rzeszów

 

Reklamacja towaru

 

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………… towar jest wadliwy.

Wada polega na ……………………...…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……
Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1kc)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….. (słownie: ………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 kc )
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………...………….* (art. 560 § 1kc )

 •  
 

 

……………………………………
Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić